fot.AŚ Mysłowice

Uczniowie Szkoły Podstawowej Sportowej im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach odwiedzili mysłowicką jednostkę penitencjarną. Na prośbę dyrekcji szkoły areszt zorganizował spotkanie z młodzieżą dotyczące doradztwa zawodowego. Jednostkę penitencjarną odwiedziła niespełna 30-osobowa grupa młodzieży, uczniów VII klasy.

Inaczej niż w filmie

Podczas spotkania z funkcjonariuszami Działu Penitencjarnego, Ochrony i Kadr uczniowie mogli dowiedzieć się więcej o specyfice funkcjonowania Służby Więziennej. Szybko przekonali się, że dotychczas posiadana przez nich – stereotypowa i niepełna – wiedza na temat funkcjonowania jednostek penitencjarnych i pracy za więziennymi murami daleko odbiega od tego, jak jest w rzeczywistości.

Nie dla każdego

Strażnicy codziennie pełnią trudną i niestety – często niedocenianą społecznie – służbę. Praca w jednostce penitencjarnej wymaga odporności psychicznej i fizycznej, zdolności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących oraz umiejętności sprawnego działania pod presją czasu. Uczniowie przekonali się więc, że wstąpienie w szeregi Służby Więziennej z pewnością nie jest pomysłem na życie dla każdego.